Απευθύνεται σε παιδάκια που δεν γνωρίζουν καθόλου αγγλικά και μαθαίνουν μέσα από παιχνίδια,  videos, εφαρμογές tablets, τραγούδι και μουσικοκινητικά δρώμενα.

Leave a Reply