ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τα Τούρκικα είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα που έχει κι αρκετά κοινά με την Ελληνική όσον αφορά το λεξιλόγιο. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εντρυφήσουν στην γλώσσα και την κουλτούρα παρακολουθώντας τα 4ωρα μαθήματα στο κέντρο μας… Η πρώτη χρονιά καλύπτει ύλη αρχαρίων μέχρι Α2, η δεύτερη Β1 & Β2 ενώ για τους απαιτητικούς υπάρχει τρίτη χρονιά για την άριστη γνώση της γλώσσας.

Α1 (Στοιχειώδης γνώση- Temel Seviye

Α2 (Βασική γνώση- Temel Seviye

Β1 (Μέτρια γνώση- Orta Seviye

Β2(Καλή γνώση- Yüksek  Seviye

C1 (Πολύ καλή γνώση- Yüksek  Seviye

C2 (Άριστη γνώση-Yetkin Seviye)

Εξετάσεις πιστοποίησης τουρκικής γλώσσας διεξάγονται από  ίδρυμα Tömer του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, Ankara Üniversitesi Tömer, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, για 5 επίπεδα της Τουρκικής ώς ξένη γλώσσα(Α1,Α2,Β1,Β2,C1) ενώ επίσης εξετάσεις διεξάγονται και από το ΚΠΓ του Ελληνικού  Υπουργείου Παιδείας.