ΝΗΠΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο φροντιστήριό μας λειτουργούν τμήματα για νήπια με στόχο την εξοικείωσή τους με τις πρώτες λεξούλες στα Αγγλικά. Τα μαθήματα γίνονται με βιωματικό τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και έχοντας στη διάθεσή μας την τελευταία τεχνολογία: πίνακες αφής, tablets, computer lab καθώς και Virtual Reality glasses. Παρακολουθούμε videos, μαθαίνουμε τραγούδια και κάνουμε role play.