ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-EXAMS

Απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 10+ και περιλαμβάνουν προετοιμασία για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
Συγκεκριμένα PRE-LOWER τάξη & LOWER τάξη, στις οποίες στοχεύουμε ο μαθητής να αποκτήσει ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα αποκλειστικά και οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της ύλης της χρονιάς προετοιμάζονται βάση του πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν.
Γίνονται έξτρα ώρες για mock tests (τεστ προσομοίωσης) και παρέχεται εξτρα υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Μία φορά την εβδομάδα οι μαθητές κάνουν τεστ στον υπολογιστή ανάλογα με το πιστοποιητικό στο οποίο επιθυμούν να εξασκηθούν