Η γραμματεία του κέντρου ξένων Γλωσσών Τζάικου θα λειτουργεί κανονικά για εγγραφές από 21 Αυγούστου.

Ωράριο 11.00-13.00 και 15.00-22.30