ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν τμήματα σε ωράρια που τους εξυπηρετούν ανάλογα με το πρόγραμμα της σχολής κάθε περίοδο. Λειτουργούν τμήματα  αρχαρίων αλλά και προετοιμασίας για πτυχία LOWER και PROFICIENCY για την απόκτηση πτυχίου Michigan, Cambridge, ESB  ή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Λειτουργούν φοιτητικά τμήματα για προετοιμασία για πανεπιστήμια εξωτερικού (IELTS με βαθμό 6,5 και πάνω – προγράμματα διάρκειας 1-2 μηνών ατομικά ή σε τμήμα).

Άλλα εξειδικευμένα τμήματα:

  •  προετοιμασία για TOEIC .
  • προετοιμασία  ERASMUS ή ενίσχυση προφορικού λόγου.
  • ορολογία σχολής